Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen

Johtaminen

Tyypillinen työelämätutkimus – melkein mikä tahansa niistä – kertoo kolme merkittävintä syytä työyhteisön sisäisiin ongelmiin: huono johtaminen, ’solmussa’ olevat henkilösuhteet ja epäselvät vastuut/roolit. Työpahoinvoinnin kustannukset Suomessa ovat noin 30 mrd euroa vuodessa.

Etenkin asiantuntijoiden vastauksissa nousee esiin huono johtaminen. Keskikokoisissa yrityksissä (50-250 henkilöä) asiantuntijoilla oli myös huomattavan paljon motivaatio-ongelmia. Asiantuntijat yleensä harkitsevatkin selvästi muita useammin ratkaisuksi työpaikan vaihtoa.

……………………………………………………………………………………………

Credicon on vuodesta 1991 tarjonnut apua suomalaisen johtamisen laadun kohentamiseksi, johtamisammatin todellisen sisällön ja merkityksen avaamiseksi. Omienkin kenttähavaintojemme perusteella tarve on yhä iso, mutta myös runsaasti hyviä kokemuksia toimeen tarttumisesta on saatu.